O nás

Mikroregión 11PLUS vznikol ako iniciatíva ZDOLA dňa 17.07.2012, registráciou na obvodnom úrade v Trnave a má za cieľ ako Združenie právnických osôb – obcí, vytvoriť silnú regionálnu autoritu a svojimi spoločnými aktivitami má za cieľ predovšetkým rozvoj jednotlivých obcí v rámci Mikroregiónu 11PLUS.

Okrem tohto strategického cieľa, vychádzajúc zo súčasnej situácie má tiež Mikroregión 11PLUS za cieľ z hľadiska konsolidácie a úspory verejných financií vytvoriť jednotnú funkčnú autoritu, kde spojením menších celkov, získa vyšší spoločenský status a tým i prináležiace postavenie, a to najmä z hľadiska integračného nastavenia budúceho programového obdobia.

Medzi základné úlohy Mikroregiónu 11PLUS patria:

  • inštitucionálna koordinácia aktivít a spolupráca v oblasti cestovného ruchu, územného, regionálneho rozvoja na báze partnerstva (inštitúcie verejnej správy, súkromného a tretieho sektora),

  • zabezpečovanie, tvorba a realizácia rozvojových projektov a programov na podporu vytvárania podmienok pre investovanie v regióne z vnútorných a vonkajších zdrojov,

  • zabezpečovanie technicko-ekonomických štúdií, poradenstva pri tvorbe, implementácii, monitoringu rozvojových projektov a získavaní zahraničného rizikového a štartovacieho kapitálu,

  • vytváranie regionálnych informačných systémov a databáz ,

  • organizovanie spolupráce so zahraničnými partnerskými organizáciami a podpornými fondmi,

  • zabezpečovanie a spolupráca pri vypracúvaní regionálnych rozvojových štúdií,

  • organizovanie odbornej školiacej činnosti .

Členstvo v Mikroregióne 11 PLUS je dobrovoľné a pre každú ďalšiu právnickú osobu na základe žiadosti otvorené.